Unlimited Web HostingFree Drupal ThemesDeposit PokerFree Drupal Themes

Kutatók Éjszakája - 2011.09.23

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT – A TÁNC CSODÁLATOS VILÁGA


Rácz Katalin bevezető előadása a 2011. évi Kutatók Éjszakája – Mozgással az egészségért c. programhoz
2011. szeptember 23.

"Az emberi természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet
hangokra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak
nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását
kormányozza: harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg
."

A testi – lelki egészség és szépség minden ember vágya. 1948-as megalakulásakor a World Health Organization az egészséget a következőképpen definiálta: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség, vagy fogyatékosság hiánya”.  „Mozgással az egészségért” című programunk középpontba állítja a táncot, mert ebben a sajátos világban a test, a gondolat és érzelmek közötti kapcsolat megteremtése egyszerre, egy időben valósul meg.

A tánc az ember egyik legősibb kifejezési formája, mely közben az ember egész lénye átszellemül, a tánc hatása alatt áll. A táncos legfőbb munkaeszköze a teste, amivel kifejezi érzéseit. A mozdulatok, tánclépések gyakorlása és végrehajtása során testét tudatosabban használja, testtudata fejlődik, testképe, testtartása átalakul. Mozgását a harmonikusság, a plasztikusság jellemzi, mely elkápráztatja a nézőközönséget. Ezt a kecsességet a mai alkalommal valamennyi fellépőnk jól fogja példázni, de közülük is kiemelném a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek balett előadását. A balett gyökerei az ókorba nyúlnak vissza; különféle változatait a kultúra történetének valamennyi korszakában megtaláljuk. Szűkebb értelemben véve a balett a 16. századtól kezdődően Itáliában és Franciaországban kialakult dramatizált táncot jelenti. A 16. és 17. századi német, szűkebb értelemben bécsi balett kialakulásában olasz, francia és hazai elemek vettek részt. A műfaj egyetemes elterjedése szempontjából Jean-George Noverre gyakorlati és elméleti munkássága volt nagy jelentőségű.
Az új irány a táncmozdulatokkal kifejezett és zenével kísért cselekményt tekintette a dramatikus táncművészet egyedül jogosult formájának. Ekkor szakadt el fokozatosan az operától és vált önálló műfajjá. A 20. század kezdetén az európai balett központja Oroszországba helyeződött át. Legkiválóbb művészei  többek között Nyizsinszkij és Gyagilev voltak.

A tánc megnyugvás, kikapcsolódás, izgalom és szenvedély, mely kifejezhet egyszerre szerelmet, boldogságot, vívódást, örömet és szeretetet. Gyakorlás közben szabadjára engedhetjük fantáziánkat, kreativitásra ösztönöz bennünket, megismerhetjük önmagunkat. Erre a kreativitásra, szabadságra törekedtek a 19. század végén a táncművészek is. Fő céljuk az volt, hogy megszabaduljanak a szigorú szabályoktól és technikáktól, előtérbe került az improvizáció és az önmegvalósítás. Forrásként sokan az ősi kultúrák, letűnt korok táncaihoz, rítusaihoz nyúltak vissza. A természetesség dominált a színpadon. A változás Amerikából indult, és lassan egész Európában elterjedt. Ez a folyamat számos új iskolát, irányzatot eredményezett, melyek fontos mérföldkövei a mai modern tánc kialakulásának.
Jeles képviselői: Isadora Duncan, Martha Graham, Hazánkban Dienes Valéria , Madzsar Alic és Szentpál Olga.

xfbA zene ritmusára történő koordinált mozgás elengedhetetlen a sikeres előadás szempontjából. A bonyolult mozgáskombinációk elképzelése és kivitelezése fejleszti a térérzékelést. A sikeres táncoláshoz elengedhetetlen a kifinomult zenei hallás, a jó ritmusérzék és kinesztézia. Tánc közben erőkifejtésre van szükség, ezáltal javul a kondíció, az állóképesség. Sok-sok éves gyakorlás hatására sajátos mozgáskarakter alakul ki.

5A ritmikus gimnasztika már ötvözi a balett, a torna és a tánc elemeit. A tornászok 5 szerrel dolgoznak, ezek a karika, kötél, labda, szalag és a buzogány. Nagyfokú hajlékonyságra, rugalmasságra és egyensúlyérzékre van szüksége a régi nevén művészi tornát űző lányoknak. Huszár Barbara előadása ezt a sokszínűséget fogja a nézők elé tárni.
A tánc maga az élet, egy olyan közös nyelv, melynek segítségével szavak nélkül is megértjük egymást, sajátos kommunikációs készségeket alakít ki. A tánc egyfajta kapcsolat a környezettel: a természettel is, a másik emberrel is, egyfajta párbeszéd lehet a férfi és nő között. Megtanít figyelni a másikra és önmagunkra. A mai alkalommal erre legfőbb példánk a kontakt táncelőadás lesz.

5Ez egy olyan technika, amely az érintés, a súlyáthelyezés és legfőképp egy közös kontaktpont követésén alapszik két, vagy több táncos improvizatív mozdulatpárbeszédében. Az esés, gurulás, az ellensúly és emelések legkönnyedebben kivitelezhető mozdulatáramlását keresi, érzékenyít a partnertől érkező impulzusukra és arra tanít, hogy folyamatosan lazán, puhán, könnyedén oldódjanak egymásba a spontán megindult mozdulathullámok. A kontakt improvizációban a tánc egy dinamikus meditációvá alakul, az önmegismerést és a lelki fejlődést szolgáló szellemi gyakorlattá válik. Aki fogékony az improvizatív tánctechnikákra, szívesen tanulna önmagáról és kapcsolatairól a tánc nyelvén keresztül, kóstoljon bele a kontakt tánc világába! Varázslatos utazásban lehet része.

 

5A különböző kultúrákban mindig nagy jelentősége volt a tánc által közvetített érzéseknek, gondolatoknak. Ilyen például a ma is színpadra kerülő indiai tánc is, mely az indiai kultúra jelentős része. Az indiai vallásos ihletésű tánc célja az, hogy különböző lelki hangulatokat adjon át a közönségnek. Általában mezítláb járják, kézmozdulatokból, arc- és testkifejezésekből és lábmunkából állnak.

A tánc a mai rohanó világunkban egy olyan kis szigetet teremt minden korosztályszámára, ahol a jó társaság és a vidám hangulat mellett megtörténik testének formálása, lelkének átszellemülése. A tánc egy olyan mozgásforma, amely a zene szeretetét és a közösség összetartó erejét ötvözi, melyben minden korosztály - óvodás kortól a szép korúakig - megtalálja a hozzá közel álló stílust. Lelki és testi feltöltődés egyben, olyan, mint egy csoda, ami nem-és kor független. A tánc mindig közel hozza az embereket, és jó társaságot formál belőlük, legyünk bárhol a világban.

7Mindezt a boldogságot, vidámságot jól példázza a Kubából induló, és világszerte elterjedt társasági tánc, a latin táncokhoz sorolható salsa, melynek eredeti jelentése: fűszeres szósz. Számos zenész és énekes használta a salsa ritmusokat zenéjében, a zene pedig hozta magával a tánc népszerűségét. Magyarországon is a Budapesten élő kubaiak hatására kezdett el terjedni ez az ismeretlen tánc. Az első rendszeres salsa tánc estek az Almássy téri szabadidőközpontban voltak, majd itt 1999-ben a Salsa Viva Táncverseny is megrendezésre került, ami nagy impulzust adott a magyarországi salsa életnek, összefogva az eddig egymást nem ismerő táncosokat. Ezután sorra nyíltak a tánciskolák, és 2006-tól az ország nagyobb városaiban is tanulható ez a tánc. A mai esténket ilyen formában Salsa Fuerte tánciskola Lady Style csapata fogja megfűszerezni.

8De ne feledkezzünk meg a hagyományok őrzéséről sem. A Magyar Néptánc sokszínűsége egyedülálló a világon, melynek ritmikáját, lendületességét mindenhol csodálják. Azon hagyományaink egyike, melyet nem veszítettünk el. A fiatalok egyre jobban érdeklődnek iránta és sok élménnyel gazdagodhatnak általa; népdalokat, régi szokásokat, mesterségeket, helyeket és embereket ismerhetnek meg. A mai szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik találkozzanak saját nemzeti és kulturális hagyományaikkal a néptánc segítségével, illetve azon keresztül. A modern magyar társadalom életében kitűnő lehetőséget nyújt az effajta kapcsolatteremtésre, az az országos táncház-mozgalom, mely elsősorban nemzeti értékeink megőrzésére és újjáélesztésre szerveződött.

 

 

 

A tánc bármely stílusának a gyakorlása, vagy csupán annak szeretete, mindenképpen egy speciális közösség tagjává emeli az embert.

Mindezek szellemében készültünk a mai Kutatók éjszakájára, melynek segítségével betekintést nyerhetnek a tánc csodálatos világába.  Fiatal tehetségek színvonalas repertoárjával megismerkedhetünk a tánc különböző irányzataival; a klasszikus és modern stílusoktól, a népi hagyományokra épülő táncokig, amelyeket a táncházakban egyre nagyobb tömegek szívesen gyakorolnak. Előadásunk elsősorban e művészeti-kulturális tevékenység megismertetését tekinti fő feladatának, a tánc pozitív személyiségformáló szerepének hangsúlyozását; az ifjúság mozgáskultúrájának fejlesztését a tánc, mint mozgás- és viselkedéskultúra népszerűsítésén keresztül. Célunk, hogy, minél többen találkozzanak a ritmus, a zene, a tánc életérzésével és szépségével!

"A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be.”

 

 

Vissza